Reglement

Hierbij vindt u de statuten van de Vlierbeekriders vzw, neergelegd bij de Griffie van de Kamer van Koophandel.